Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Αφίσες #8: Μια βραδιά στο θέατρο με τον Witold Gombrowicz

Plakat Mieczysłwa Górowskiego do wystawy "Gombrowicz w teatrze", Sandomierz, 1986

Πολωνικές αφίσες για έργα του Witold Gombrowicz που ανέβηκαν στο θέατρο...


 

 "The Marriage" (Leszek Zebrowski, 2004)

 

 
"The Possessed" (Leszek Zebrowski, 1987)

 

 

"Transatlantyk" (Tomasz Boguslawski, 2003)
"Pornography" (Jerzy Czerniawski, 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

"Ferdydurke"  (Leszek Zebrowsk, 1997)

 

 

 Exhibition of posters "Gombrowicz in Theatre" (Mieczyslaw Gorowski, 2004)

 

"Historia" (Stasys Eidrigevicius1991)
"Historia" (Tomasz Boguslawski 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Ferdydurke" (Jerzy Czerniawski, 1993)

 

***

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου